Auditor

Johan Erlandsson

Revisorsgruppen i Malmö AB
Slottsgatan 20
211 33 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 664 63 80